Borçlanma ile ilgili Özlü Sözler

 

Borçtan sakınınız. Çünkü; o, gece keder, gündüz ise zillettir.

                                                                                              HZ. MUHAMMED

Borç köle olmanın başlangıcıdır.

                                                                                              Victor HUGO

Bir defa borca alıştın mı, sonra dilenirsin.

                                                                                              EmilHEMIGWAY

Düşmanına borç verirsen, onu kazanırsın; dostuna borç verirsen onu kaybedersin.

                                                                                              Benjamin FRANKLIN

Eğer paranın değerini bilmek istiyorsan, git bir kimseden borç para iste.

                                                                                              Benjamin FRANKLIN

Cebiniz delikse, onu para ile doldurmanın bir faydası yoktur.

                                                                                              George ELLIOTT

 

 

Kamu – Reel  Kesim ilişkisi ile ilgili Özlü Sözler

 

En dar zamanlarda bile, ehemniyetsiz işlere harcanacak devlet parası vardır.

                                                                                              Aiessandro MANZONİ

Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, münakaşasız bilgi, cezasız saltanat.

                                                                                              SADİ

Patron ile lider arasındaki fark şudur: Potron “haydi yapın”, lider ise “haydi yapalım”der.

                                                                                              E.M. KELLY

Gelecek yüzyılın liderleri başkalarına yetki veren kişiler olacak.

                                                                                              BILL GATES

Asla vazgeçilmez olmayın. Yeriniz doldurulamıyorsa terfide edemezsiniz.

                                                                                              DILBERT; SCOTT ADAMS

Şans, kadar ve kısmet, yararlanmasını bilenler için vardır.

                                                                                              Sakıp SABANCI

 

 

Müteşebbis olmak ile ilgili Özlü Sözler

 

Hayatta muvaffakiyet, mutlak mücadelede muvaffakiyetle mümkündür.

                                                                                              ATATÜRK

Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.

                                                                                              J. Keth MODRHEAD

En küçük işleri dahi ehemmiyetsiz görmeyen akıllı, dikkatli ve gayretli insanlar, en büyük işleri de başarı ile sürdürürler.

                                                                                              Victor PHAUCHET

Başarının dört şartı; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmak.

                                                                                              Axeli MUNTHE

Fırsat adamın kapısını iki kere çalmaz.

                                                                                              CHAMFORT

Büyük adamları büyüten büyük fırsatlardır.

                                                                                              J.J. ROUSSEAU

Kendi işi için efendi olmayı beceremeyen, başkasına hizmetçi olur.

                                                                                              Şehabeddin Ahmed ERŞİHİ

Bir iş bir kere geri kalırsa, bir daha ilerleyemez.

                                                                                              Hz. ÖMER

Üzerime aldığım her işi başardım. Çünkü başarmayı şiddetle arzu ettim.

                                                                                              NAPOLEOK

Dünyada en güç iş, işsiz gezmektir.

                                                                                              Leb ROSTENS

Bir metre işi bir kilometre söze değişmem

                                                                                              James HOWELLS

Bir memlekette namus erbabı, namussuzlar kadar cesur olmadıkça ciddi bir iş görmeğe imkan yoktur.

                                                                                              İsmet İNÖNÜ

Eylem her şeydir, ün bir hiçtir.

                                                                                              GOETH

Kötü işlerin üstünü bütün dünya örtse onlar yine kendilerini belli eder.

                                                                                              Ziya PAŞA

Hiç kimse avucunda para, elinde banka defteriyle doğmamıştır.

                                                                                              D. CARNEGIE