Yönetim Kurulu Başkanımız, Mesut Naci CEBECİOĞLU bir açıklama yaparak;

19.01.2005 tarih ve 25705 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Odaların Mesleklerinin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliklerin 03.06.2012 tarih ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış değişik geçici 3. Maddesi uyarınca meslek gruplarını belirleme yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne verilmiştir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 01.04.2012 – 28.06.2012 tarihleri arasında üyelerimizin serbest muhasebeci mali müşaviri, yeminli mali müşaviri tarafından firma bilgilerini içeren “Mükellef Bilgileri Bildirim Formu” doldurulmuş ve ilgili kuruma teslim edilmiştir. Bu formda yer alan bilgiler esas alınarak üyelerimizin firmalarının faaliyet kodu tanımı yapılmış ve kendilerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tebliğ edilmiştir.

Tebliğ ulaşan firmalarımızın NACE  tanımlarında bir hata, yanlışlık olduğunu düşünüyorlarsa tebligatın ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içersinde odamıza yada birliğimize müracaat ederek düzenleme talebinde bulunabilirler.

Düzeltme işlemi için;

www.tobb.org.tr/faaliyet web adresinden veya odamızdan temin edilerek doldurulacak “itiraz başvuru formu” ile firma yetkilisine ait imza sirküleri aslı eklenerek, Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9 Km ) 06530/ Ankara (evrak kayıt bölümüne) ulaştırmaları gerekmektedir.

 

 
 

 

Copyright © Gediz Tic. ve San. Od. Bşk.

Cavit CENGİZ / Yılmaz ÖZTÜRK

Tüm hakkı saklıdır...