GEDİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ VERGİ MÜKELLEFİYETİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Şubat - Mart 2013 Oda Organ Seçimlerinde, 5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun 83. maddesi ve TOBB Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükmü uyarınca Oda meslek komiteleri ve meclis seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için; gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı aranmaktadır.

 

            Bu zorunluluk çerçevesinde, üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin Oda kayıtlarını 18 Ocak 2013 Cuma gününe kadar hafta içi mesai saatleri arasında kayıtlarını incelemeleri ve hatalı kayıt varsa düzeltilmesi için firmaların dilekçe ile veya şahsen müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

 

Bu düzeltme işlemi çerçevesinde; 5174 sayılı Kanunun 83. madde (f) bendi ve ilgili yönetmelik uyarınca seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için Odamıza daha önce hiç vergi numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen sürede Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (kooperatifler, vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir

 

            Vergi mükellefiyetiyle ilgili yukarıda belirtilen işlemler için öngörülen süre, 18 Ocak 2013 Cuma Günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu süre içerisinde kayıtlarını düzeltmeyen üyeler oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

 

            Tüm üyelerimize önemle duyurulur.