10 Kişiden fazla işçi çalıştıran işletmelerde ilimizde de uygulamada olan ve yürürlükte bulunan 5084 sayılı teşvik yasası için, Adana Sanayi Odasının şikayeti üzerine, Danıştay 10.cu Dairesi tarafından 14.03.2008 gün ve esas 2007-5421 ve 2007-5420 sayılı ara kararları ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Alınmış olan yürütmeyi durdurma kararı 5084 sayılı kanun ile yöremize tanınan teşvikin sona erdiğine ilişkin değildir. Sadece, uygulamanın yapılabilmesi için çıkarılmış genelgenin usul hatası nedeniyle alınan bir karardır.

İlgili Bakanlıkların, usul hatasını gidererek, yeni bir genelge yayınlamaları halinde, teşvik uygulaması devam edebilecektir.

 

Yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle, teşviklerden yararlanan işletmelerimizin teşvik ödemelerinin gecikmesi söz konusu olabilir. Paniğe gerek yoktur.

 

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası konunun takipçisi ve gerekli makamlara sorun iletilmiş olup üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

GEDİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI